Przejdź do treści strony
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z dnia 28 września 2011 r. Nr 204, poz. 1195.
 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
 

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.http://bip.kpwgogolin.pl,
 • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
   

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, wymaga zachowania następujących warunków:
 

 • poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
   
 • udostępnianie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
   
 • informowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
   
 • zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.
   

Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji. 
 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-01-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  29-06-2017 13:37
  przez: Kacper Wachtarczyk
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 14:13
  przez: Kacper Wachtarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z. o. o
  odwiedzin: 7766
Dane adresowe:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
47 - 320 Gogolin
ul. Ligonia 15
NIP:756-000-43-85

Dane kontaktowe:

tel.: 77 466 63 58
e-mail: sekretariat@kpwgogolin.pl
strona www: kpwgogolin.pl

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych – Izabela Krauze
tel. 536 817 854
e-mail: