Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z dnia 28 września 2011 r. Nr 204, poz. 1195.
 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
 

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.http://bip.kpwgogolin.pl,
 • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
   

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, wymaga zachowania następujących warunków:
 

 • poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
   
 • udostępnianie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
   
 • informowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
   
 • zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.
   

Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji. 
 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.)