Przejdź do treści strony
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Lobbing

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z późń. zm.)  określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.
W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.
Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Powyższa ustawa nakłada na kierowników urzędów organów władzy publicznej obowiązek określenia procedur postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu lobbingu lub wykonującymi zawodową działalność lobbingową.
 
Roczna informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową - stosownie do wymogu art. 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z późń. zm.).
 
Rok L.p. Sprawy, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana Podmiot, który wykonywał działalność lobbingową Forma podjętej działalności lobbingowej Wpływ podmiotu wykonującego działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie
 2012  - - - - -
 2013  - - - - -
 2014  - - - - -
 2015  - - - - -
 2016  - - - - -
Metryczka
 • wytworzono:
  29-06-2017
  przez: Kacper Wachtarczyk
 • opublikowano:
  29-06-2017 13:34
  przez: Kacper Wachtarczyk
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 14:07
  przez: Kacper Wachtarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
  odwiedzin: 3052
Dane adresowe:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
47 - 320 Gogolin
ul. Ligonia 15
NIP:756-000-43-85

Dane kontaktowe:

tel.: 77 466 63 58
e-mail: sekretariat@kpwgogolin.pl
strona www: kpwgogolin.pl

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych – Izabela Krauze
tel. 536 817 854
e-mail: