Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne

12.03.2021 r. - Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni w Chorulii, woj.Opolskie

Termin składania ofert: 26.03.2021 r.

Zgodnie z obowiązującym wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie dokonuje rozeznania cen rynkowych w zakresie odbioru i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni w Chorulii.

Treść zamówienia:

PDFOdbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadówściekowych z oczyszczalni w Choruli,woj.Opolskie.pdf

PDFRegulamin zamówień sektorowych KPW Gogolin.pdf
Termin składania ofert do dnia 02.04.2021 r.
Ofertę należy złożyć wg formularza zamieszczonego w ogłoszeniu.

Zamówienie stanowi zamówienie sektorowe.

Zapraszamy chętnych wykonawców do składania ofert.

Wynik postępowania polegającego na rozeznaniu cen rynkowych na odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych.

PDFInformacja o wyobrze oferty osad ściekowy 2021 r..pdf
 

2.03.2021 r. - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wody - uzupełnienie stanów magazynowych

Termin składania ofert: 15.03.2021 r.

Zgodnie z obowiązującym wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie dokonuje rozeznania cen rynkowych w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do wody celem bieżącego uzupełniania stanów magazynowych.

Wykaz materiałów objętych zamówieniem:

DOCXmagazyn kpw ZAPOTRZEBOWANIE mat ekploatacyjne2 NOWY Wodomierze.docx

Ofertę należy złożyć wg formularza zamieszczonego w ogłoszeniu.

Zamawiający dopuszcza skłądanie ofert częściowych.

Przewiduje się przeprowadzenie negocjacji cenowych z wszystkimi wykonawcami.

Po wyborze wykonawcy zostanie zawarta pisemna umowa na sukcesywne dostawy materiałów. Umowa będzie zawarta na okres 3 lat.

Rozliczenia finansowe między stronami będą odbywały się raz w miesiącu, po zakończeniu każdego miesiąca. Termin płatności będzie wynosił 14 dni od dnia otrzymania i zatwierdzenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamówienie stanowi zamówienie sektorowe.

Zapraszamy chętnych wykonawców do składania ofert.

W związku z nie wpłynięciem żadnej oferty do danego zamówienia, nie dokonano wyboru wykonawcy.

 

11.02.2021 r. - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wody - uzupełnienie stanów magazynowych

Termin składania ofert: 26.02.2021 r.

Zgodnie z obowiązującym wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie dokonuje rozeznania cen rynkowych w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do wody celem bieżącego uzupełniania stanów magazynowych.

Wykaz materiałów objętych zamówieniem:

DOCXmagazyn kpw ZAPOTRZEBOWANIE mat ekploatacyjne2 NOWY Wodomierze.docx

Ofertę należy złożyć wg formularza zamieszczonego w ogłoszeniu.

Zamawiający dopuszcza skłądanie ofert częściowych.

Przewiduje się przeprowadzenie negocjacji cenowych z wszystkimi wykonawcami.

Po wyborze wykonawcy zostanie zawarta pisemna umowa na sukcesywne dostawy materiałów. Umowa będzie zawarta na okres 3 lat.

Rozliczenia finansowe między stronami będą odbywały się raz w miesiącu, po zakończeniu każdego miesiąca. Termin płatności będzie wynosił 14 dni od dnia otrzymania i zatwierdzenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamówienie stanowi zamówienie sektorowe.

Zapraszamy chętnych wykonawców do składania ofert.

W związku z nie wpłynięciem żadnej oferty do danego zamówienia, nie dokonano wyboru wykonawcy.

 

27.01.2021 r. - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wody - uzupełnienie stanów magazynowych

Termin składania ofert: 10.02.2021 r.

Zgodnie z obowiązującym wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie dokonuje rozeznania cen rynkowych w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do wody celem bieżącego uzupełniania stanów magazynowych.

Wykaz materiałów objętych zamówieniem:

DOCXmagazyn kpw ZAPOTRZEBOWANIE mat ekploatacyjne do wody.docx
Ofertę należy złożyć wg formularza zamieszczonego w ogłoszeniu.

Zamawiający dopuszcza skłądanie ofert częściowych.

Przewiduje się przeprowadzenie negocjacji cenowych z wszystkimi wykonawcami.

Po wyborze wykonawcy zostanie zawarta pisemna umowa na sukcesywne dostawy materiałów. Umowa będzie zawarta na okres 3 lat.

Rozliczenia finansowe między stronami będą odbywały się raz w miesiącu, po zakończeniu każdego miesiąca. Termin płatności będzie wynosił 14 dni od dnia otrzymania i zatwierdzenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamówienie stanowi zamówienie sektorowe.

Zapraszamy chętnych wykonawców do składania ofert.

UWAGA! Dnia 1 lutego 2021 roku dokonano aktualizacji formularza ofertowego. Dodano asortyment związany z obsługą wodomierzy. Poniżej znajduje się aktualny formularz ofertowy. Prosze stosować aktualnie poniżej zamieszczony formularz.

DOCXmagazyn kpw ZAPOTRZEBOWANIE mat ekploatacyjne2 NOWY Wodomierze.docx

W związku z nie wpłynięciem żadnej oferty do danego zamówienia, nie dokonano wyboru wykonawcy.

 

OGŁOSZENIE – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. za rok 2019. Ofertę wraz z ceną prosimy wysłać na adres: bądź dostarczyć do siedziby firmy mieszczącej się w Gogolinie ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin do dnia 29.09.2020.