Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko :

Elektryk

                                                                   PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko Elektryk 20.09.2023.pdf (200,47KB)
                                                                  

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko :

Ślusarz,hydraulik

                                                                   PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko Ślusarz - hydraulik 29 05 2023....pdf (200,73KB)
                                                                  
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko :

Elektryk

                                                                   PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko Elektryk.pdf (200,20KB)
                                                                  

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko :

Maszynista Oczyszczalni Ścieków

                                                                   PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko Maszynista na oczyszczalni ścieków.pdf (406,71KB)
                                                                  
 
 
 
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko:
Specjalista w dziale wod-kan
 
                                                                PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalista w dziale wod.-kan. ...pdf (200,10KB)
                                                               
 
 
 
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko:
Ślusarz -hydraulik
 
                                                              PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko Ślusarz - hydraulik 26 01 2023....pdf (200,94KB)
                                                             

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko :

Kierowca kat.C

                                                               PDFOferta pracy Kierowca kat. C.pdf (293,48KB)
                                                              

 

 

 
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko :

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych   

                                                          PDFOferta pracy Inspektor ds. funduszy zewnetrznych.pdf (886,46KB)
                                                         

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko :

Głównego Księgowego

                                                        PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko -Głównego Księgowego.pdf (570,99KB)
                                                       

 

16.09.2022 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

ogłasza nabór na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. ekonomiczno-rachunkowych

 

I. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

- wykształcenie minimum średnie,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata,

- znajomość przepisów/regulacji prawnych dotyczących płac,

- znajomość prawa podatkowego, zasad rachunkowości oraz ustawy o VAT,

dodatkowe:

- staranność w wykonywaniu zadań,

- umiejętność pracy w zespole,

- odporność na stres,

- komunikatywność.

II. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1.  Samodzielne sporządzanie listy płac i kontrola niezbędnej dokumentacji  do naliczania wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców w tym:

a) rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

b) rozliczanie z Urzędem Skarbowym w zakresie dotyczącym wynagrodzeń,

c) uzgodnienie miesięczne i roczne kont księgowych związanych z wynagrodzeniami i potrąceniami pracowników zakładu pracy,

d) prowadzenie sprawozdawczości dot. wynagrodzeń.

2. Przygotowywanie raportów księgowych i zarządczych na potrzeby spółki,

3. Sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON, GUS,

4. Sporządzanie informacji do sprawozdań finansowo-podatkowych,

5. Sporządzanie analiz, zestawień oraz raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne spółki,

6. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

7. Przygotowywanie, weryfikacja i archiwizowanie dokumentacji księgowo-płacowej,

8. Współpraca z urzędami i organami kontroli, w tym korespondencja z komornikami,

9. Samodzielne sporządzanie i korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik,

10. Księgowanie faktur VAT,

11. Bieżąca kontrola i uzgadnianie kont księgowych,

12. Wprowadzanie przelewów do systemu wewnętrznego zakładu i ich akceptacja,

13. Wykonywanie czynności i sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

14. Prowadzenie i koordynowanie pracy sekretariatu ogólnodziałowego (w zastępstwie) w tym:

a)  przyjmowanie, wydawanie oraz dekretacja korespondencji

b)  prowadzenie książki korespondencji przychodzącej i wychodzącej

c) obsługa klienta i udzielanie mu podstawowych informacji

c)  zaopatrzenie działów w artykuły biurowe.

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

- wymiar czasu pracy: pełen etat /40 godzin tygodniowo/

- praca na jedną zmianę od poniedziałku do piątku

- umowa o pracę na czas określony

- miejsce pracy – Gogolin

IV. Wymagane dokumenty:

- CV

- Dokumenty potwierdzające staż pracy i posiadane kwalifikacje

V. Dokumenty można składać:

- osobiście w sekretariacie Spółki Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w

  Gogolinie ul. Ligonia 15

- elektronicznie: na adres

 

Data zatrudnienia: listopad 2022

Do CV prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

 

23.06.2021 r.

PRACOWNIK GOSPODACZY

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

 

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK GOSPODACZY

 

1.Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

- wykształcenie minimum zawodowe

dodatkowe:

- doświadczenie w pracy na pojazdach specjalistycznych typu śmieciarka

- staranność w wykonywaniu zadań

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność

- prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem

2. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

- systematyczny odbiór odpadów z punktów składowania

- opróżnianie pojemników

- załadunek zawartości pojemników wypełnionych odpadami do pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka

- oczyszczanie terenu Gminy Gogolin

- koszenie terenów zielonych

- drobne prace remontowo-budowlane

3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

- wymiar czasu pracy: pełen etat /40 godzin tygodniowo/

- praca na jedną zmianę od poniedziałku do piątku

- umowa o pracę na czas określony

- miejsce pracy – Gogolin

4. Wymagane dokumenty:

- CV

5. Dokumenty można składać:

- osobiście w sekretariacie Spółki Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w

  Gogolinie ul. Ligonia 15

- elektronicznie: na adres

 

Data zatrudnienia: lipec 2021

Do CV prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”

 

 

10.06.2021 r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

Dział Transportu i Gospodarki Odpadami

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:

Kierowca kat. B, C; Pracownik Działu Transportu i Gospoadarki Odpadami

Miejsce pracy: Gogolin

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

- wykształcenie minimum zawodowe

- prawo jazdy kat. B, C

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

- staranność w wykonywaniu zadań

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność

2. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie pojazdów zgodnie z uprawnieniami

- wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach zakresu obowiązków

- dbanie o powierzone mienie

- rzetelność i terminowość

- organizacja własnej pracy

3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

- wymiar czasu pracy: pełen etat /40 godzin tygodniowo/

- praca na jedną zmianę na terenie kraju od poniedziałku do piątku

- umowa o pracę na czas nieokreślony

- miejsce pracy – Gogolin

4. Wymagane dokumenty:

- CV

- Dokumenty potwierdzające staż pracy i posiadane kwalifikacje

5. Dokumenty można składać:

- osobiście w sekretariacie Spółki Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w

  Gogolinie ul. Ligonia 15

- elektronicznie: na adres sekretariat@kpwgogolin.pl

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

- wymiar czasu pracy: pełen etat /40 godzin tygodniowo/

- praca na jedną zmianę na terenie kraju od poniedziałku do piątku

- docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony, pierwsza umowa na czas określony

- miejsce pracy – Gogolin

Data zatrudnienia: lipiec 2021

Do CV prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 
 

Elektryk

https://kpwgogolin.pl/113/64/aktualnosci.html

 

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

https://kpwgogolin.pl/113/64/aktualnosci.html

 

DRUGI Nabór na stanowisko kierownicze w spółce Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie - KIEROWNIK DZIAŁU REMONTOWO – INWESTYCYJNEGO I ADMINISTARACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

PDFDrugi nabór na kierownika ADM 2020.pdf (398,17KB)
 

 

Nabór na stanowisko kierownicze w spółce Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie - KIEROWNIK DZIAŁU REMONTOWO – INWESTYCYJNEGO I ADMINISTARACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

ODTNabór na stanowisko kierownicze w spółce KPW Gogolin Sp.odt (7,16KB)

PDFNabór2 Kierownik ADM 2020.pdf (43,54KB)