Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020

PDFZarządzenie Nr 1-2020 w sprawie zaliczenia stanowisk pracy do prac w szczególnych warunkach.pdf (448,63KB)
PDFZarządzenie Nr 10-2020 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży prawa do wieczystego użykowania.pdf (597,60KB)
PDFZarządzenie Nr 11-2020 w sprawie powołania komisji do prowadzenia przetargu sprzedaży nieruchomości.pdf (521,92KB)
PDFZarządzenie Nr 12-2020 w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID 19.pdf (1,41MB)
PDFZarządzenie Nr 13-2020 w sprawie zmiany zarządzenia 11-2020 z sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (492,36KB)
PDFZarządzenie Nr 14-2020 w sprawie wprowadzenia wzorca umowy wykonania przyłączy wod-kan.pdf (3,20MB)
PDFZarządzenie Nr 15-2020 powołanie komisji przetargowej dot. Budowa kanalizacji sanitarnej Górażdże.pdf (535,01KB)
PDFZarządzenie Nr 16-2020 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów.pdf (1,96MB)
PDFZarządzenie Nr 17-2020 w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej pracowników.pdf (1,27MB)
PDFZarządzenie Nr 18-2020 w sprawie nietworzenia funduszu świadczeń socjalnych.pdf (660,86KB)
PDFZarządzenie Nr 19-2020 w sprawie przyznania pracownikom świątecznego świadczenia pieniężnego.pdf (391,55KB)
PDFZarządzenie Nr 2-2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID 19.pdf (613,98KB)
PDFZarządzenie Nr 20-2020 w sprawie normatywnego czasu pracy na rok 2021.pdf (538,29KB)
PDFZarządzenie Nr 21-2020 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników.pdf (5,12MB)
PDFZarządzenie Nr 21a-2020 w sprawie Regulaminu pracy pracownikow.pdf (551,43KB)
PDFZarządzenie Nr 22-2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.pdf (1,51MB)
PDFZarządzenie Nr 3-2020 w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej aktywów.pdf (1,51MB)
PDFZarządzenie Nr 4-2020 w sprawie uchwalenia regulaminu sprzedaży nieruchomości.pdf (4,03MB)
PDFZarządzenie Nr 5-2020 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.pdf (643,05KB)
PDFZarządzenie Nr 6-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (470,69KB)
PDFZarządzenie Nr 7-2020 w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników.pdf (511,07KB)
PDFZarządzenie Nr 8-2020 w sprawie odwołania prokurenta.pdf (540,58KB)
PDFZarządzenie Nr 9-2020 w sprawie powołania prokurenta.pdf (562,53KB)