Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia sektorowe

12.03.2021 r. - Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni w Chorulii, woj.Opolskie

Termin składania ofert: 26.03.2021 r.

Zgodnie z obowiązującym wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie dokonuje rozeznania cen rynkowych w zakresie odbioru i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni w Chorulii.

Treść zamówienia:

PDFOdbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadówściekowych z oczyszczalni w Choruli,woj.Opolskie.pdf (2,75MB)

PDFRegulamin zamówień sektorowych KPW Gogolin.pdf (1,65MB)

Ofertę należy złożyć wg formularza zamieszczonego w ogłoszeniu.

Zamówienie stanowi zamówienie sektorowe.

Zapraszamy chętnych wykonawców do składania ofert.

Wynik postępowania polegającego na rozeznaniu cen rynkowych na odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych.

PDFInformacja o wyobrze oferty osad ściekowy 2021 r..pdf (311,76KB)
 

2.03.2021 r. - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wody - uzupełnienie stanów magazynowych

Termin składania ofert: 15.03.2021 r.

Zgodnie z obowiązującym wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie dokonuje rozeznania cen rynkowych w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do wody celem bieżącego uzupełniania stanów magazynowych.

Wykaz materiałów objętych zamówieniem:

DOCXmagazyn kpw ZAPOTRZEBOWANIE mat ekploatacyjne2 NOWY Wodomierze.docx (33,55KB)


Ofertę należy złożyć wg formularza zamieszczonego w ogłoszeniu.

Zamawiający dopuszcza skłądanie ofert częściowych.

Przewiduje się przeprowadzenie negocjacji cenowych z wszystkimi wykonawcami.

Po wyborze wykonawcy zostanie zawarta pisemna umowa na sukcesywne dostawy materiałów. Umowa będzie zawarta na okres 3 lat.

Rozliczenia finansowe między stronami będą odbywały się raz w miesiącu, po zakończeniu każdego miesiąca. Termin płatności będzie wynosił 14 dni od dnia otrzymania i zatwierdzenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamówienie stanowi zamówienie sektorowe.

Zapraszamy chętnych wykonawców do składania ofert.

W związku z nie wpłynięciem żadnej oferty do danego zamówienia, nie dokonano wyboru wykonawcy.

 

11.02.2021 r. - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wody - uzupełnienie stanów magazynowych

Termin składania ofert: 26.02.2021 r.

Zgodnie z obowiązującym wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie dokonuje rozeznania cen rynkowych w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do wody celem bieżącego uzupełniania stanów magazynowych.

Wykaz materiałów objętych zamówieniem:

DOCXmagazyn kpw ZAPOTRZEBOWANIE mat ekploatacyjne2 NOWY Wodomierze.docx (33,55KB)

Ofertę należy złożyć wg formularza zamieszczonego w ogłoszeniu.

Zamawiający dopuszcza skłądanie ofert częściowych.

Przewiduje się przeprowadzenie negocjacji cenowych z wszystkimi wykonawcami.

Po wyborze wykonawcy zostanie zawarta pisemna umowa na sukcesywne dostawy materiałów. Umowa będzie zawarta na okres 3 lat.

Rozliczenia finansowe między stronami będą odbywały się raz w miesiącu, po zakończeniu każdego miesiąca. Termin płatności będzie wynosił 14 dni od dnia otrzymania i zatwierdzenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamówienie stanowi zamówienie sektorowe.

Zapraszamy chętnych wykonawców do składania ofert.

W związku z nie wpłynięciem żadnej oferty do danego zamówienia, nie dokonano wyboru wykonawcy.

 

27.01.2021 r. - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wody - uzupełnienie stanów magazynowych

Termin składania ofert: 10.02.2021 r.

Zgodnie z obowiązującym wewnętrznym Regulaminem udzialania zamówień publicznych Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie dokonuje rozeznania cen rynkowych w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do wody celem bieżącego uzupełniania stanów magazynowych.

Wykaz materiałów objętych zamówieniem:

DOCXmagazyn kpw ZAPOTRZEBOWANIE mat ekploatacyjne do wody.docx (31,08KB)

Ofertę należy złożyć wg formularza zamieszczonego w ogłoszeniu.

Zamawiający dopuszcza skłądanie ofert częściowych.

Przewiduje się przeprowadzenie negocjacji cenowych z wszystkimi wykonawcami.

Po wyborze wykonawcy zostanie zawarta pisemna umowa na sukcesywne dostawy materiałów. Umowa będzie zawarta na okres 3 lat.

Rozliczenia finansowe między stronami będą odbywały się raz w miesiącu, po zakończeniu każdego miesiąca. Termin płatności będzie wynosił 14 dni od dnia otrzymania i zatwierdzenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamówienie stanowi zamówienie sektorowe.

Zapraszamy chętnych wykonawców do składania ofert.

UWAGA! Dnia 1 lutego 2021 roku dokonano aktualizacji formularza ofertowego. Dodano asortyment związany z obsługą wodomierzy. Poniżej znajduje się aktualny formularz ofertowy. Prosze stosować aktualnie poniżej zamieszczony formularz.

DOCXmagazyn kpw ZAPOTRZEBOWANIE mat ekploatacyjne2 NOWY Wodomierze.docx (33,55KB)

W związku z nie wpłynięciem żadnej oferty do danego zamówienia, nie dokonano wyboru wykonawcy.

 

22.09.2020 r. Ogłoszenie o przetargu na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Górażdżach - etap I".

DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx (30,74KB)
PDFRegulamin zamówień sektorowych KPW Gogolin.pdf (1,65MB)
DOCXSIWZ.docx (52,16KB)
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc (84,00KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie - brak podstaw wykluczenia.docx (15,46KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie - spełnianie warunków.docx (16,68KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót (doświadczenie).docx (14,80KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.docx (17,88KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o braku powiązań.docx (16,00KB)
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf (5,70MB)
DOCzałącznik nr 7a do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej.doc (28,00KB)
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót.pdf (205,91KB)

001dokumentacja projektowa.7z.001 (40,00MB)
002dokumentacja projektowa.7z.002 (18,57MB)
001projekt budowlano wykonawczy po usunieciu danych osobowych.7z.001 (40,00MB)
002projekt budowlano wykonawczy po usunieciu danych osobowych.7z.002 (29,87MB)
 

PDFspecyfikacje techniczne (2)_compressed.pdf (23,37MB)
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - opinia geotechniczna.pdf (23,50MB)
PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - uzgodnienia dot drogi gminnej.pdf (505,97KB)
PDFZałącznik nr 13 do SIWZ - Decyzja Powiat Krapkowicki dot odtworzenia drogi.pdf (194,09KB)

PDFodpowiedź 01.10.2020.pdf (495,41KB)
PDFodpowiedź 05.10.2020.pdf (491,55KB)

DOCXPO ZMIANIE - zalacznik-nr-3-do-siwz-oswiadczenie-spelnianie-warunkow.docx (15,40KB)
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-KAN GOR 2020.pdf (265,71KB)
 

 

04-11-2019  ROZEZNANIE RYNKU: Opracowanie i porównanie Techniczno-Ekonomicznych rozwiązań gospodarki ściekowej dla aglomeracji Gogolin

PDFOcena nom. przepustowości oczyszczalni Chorula.pdf (3,76MB)
PDFOGŁOSZENIE o rozenaniu rynku.pdf (690,88KB)
PDFopis przedmiotu zamówienia.pdf (104,72KB)
PDFopis stanu technicznego oczyszczalni.pdf (3,72MB)
PDFstudium wykonalności.pdf (4,09MB)
PDFstudium wykonalności c.d..pdf (4,50MB)
PDFstudium wykonalności str 109.pdf (97,74KB)
PDFstudium wykonalności str 72.pdf (113,80KB)

29-08-2019 Wywóz i zagospodarowanie osadów

PDFSIWZ Wywóz i zagosp.osadów-wg.regulaminu-29.08.2019.pdf (448,00KB)
DOCXZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Wywóz i zagosp.osadów-wg.regulaminu-29.08.2019.docx (70,58KB)
PDFzał nr 1 - badania osadu oczyszcz chorula.pdf (1,38MB)