Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy Spółki

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
z siedzibą w Gogolin 47-320 ul. Ligonia 15, jest spółką prawa handlowego,
w której 100 % udziałów posiada gmina Gogolin. Zarządem kieruje Prezes.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Gmina Gogolin reprezentowana przez Burmistrza Gogolina

​RADA NADZORCZA
Krzysztof Boruta - Przewodniczący
Gerard Dębski - Zastępca Przewodniczącego
Marian Waloszyński - Członek Rady Nadzorczej
 

​ZARZĄD
Adam Gacka – Prezes Zarządu
Ewa Pieczyk - Prokurent Samoistny