Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Taryfy woda i ścieki na lata 2018-2021

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin sp. z o.o.,
ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin

informuje, że z dniem 31.05.2018 r. wchodzą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gogolin na okres 3 lat.
Zgodnie z zapisami art.24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017 poz. 328) taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich ogłoszenia na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Stosowne ogłoszenie ukazało się w dniu 22.05.2018 r. wobec czego taryfy będą obowiązywać od dnia 31.05.2018 r.


Link do strony zawierającej ogłoszenie: Wody Polskie
 

PDFDecyzja GL.RET.070.7.73.2018.pdf (1,88MB)
PDFTaryfy dot. decyzji GL.RET.070.7.73.2018.pdf (359,40KB)
 

Taryfowe grupy odbiorców usług :

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono pięć grup taryfowych:

  • Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczane  według wskazań wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 3 (trzy) miesiące.
  • Grupa 2 - gospodarstwa domowe rozliczane  według wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza/y dodatkowego/ych mierzących wodę bezpowrotnie zużytą, okres rozliczeniowy 3 (trzy) miesiące.
  • Grupa 3 – gospodarstwa domowe rozliczane według wskazań wodomierza/y lokalowego/ych  w budynkach wielolokalowych, okres rozliczeniowy 1 (jeden) miesiąc.
  • Grupa 4 – odbiorcy inni jak gospodarstwa domowe o rocznym zużyciu lub zapotrzebowaniu na wodę poniżej 1 200 m3/rok, okres rozliczeniowy 3 (trzy) miesiące.
  • Grupa 5  – odbiorcy inni jak gospodarstwa domowe o rocznym zużyciu lub zapotrzebowaniu na wodę od 1 200 m3/rok, okres rozliczeniowy 1(jeden) miesiąc.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono cztery grupy taryfowe:

  • Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczane  według wskazań wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 3 (trzy) miesiące.
  • Grupa 2 – odbiorcy inni jak gospodarstwa domowe o rocznej ilości odprowadzanych ścieków lub zapewnienia na odbiór ścieków poniżej 1 200 m3/rok, okres rozliczeniowy 3 (trzy) miesiące.
  • Grupa 3 – odbiorcy inni jak gospodarstwa domowe o rocznej ilości odprowadzanych ścieków lub zapewnienia na odbiór ścieków od 1 200 m3/rok, okres rozliczeniowy 1(jeden) miesiąc.
  • Grupa 4 – gospodarstwa domowe rozliczane według wskazań wodomierza/y lokalowego/ych  w budynkach wielolokalowych, okres rozliczeniowy 1 (jeden) miesiąc.