Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
17336135642322122270260403923453173252454159733446332580
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
125411230215370185902533017838172991635118264231591920921072
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
24789410703107814132304273694110217953513260149651084915059
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5151177891898315118758118442380891989612103231511771122295
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00046235183141129336135767814138
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 66876
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 50207
 3. 2012
  Wyświetleń: 28588
 4. 2013
  Wyświetleń: 24832
 5. 2014
  Wyświetleń: 24065
 6. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 20694
 7. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 20681
 8. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 18587
 9. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy oleju napędowego na potrzeby własne nr 607818-N-2018 z dnia 2018-08-23
  Wyświetleń: 17498
 10. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 16249
 11. Sieć Kamień Śląski
  Wyświetleń: 15385
 12. Sieć Gogolin
  Wyświetleń: 14945
 13. 2018
  Wyświetleń: 14755
 14. Oferta pracy Elektryk-automatyk
  Wyświetleń: 14609
 15. Taryfy woda i ścieki na lata 2018-2021
  Wyświetleń: 13298
 16. Analizy Wody
  Wyświetleń: 13257
 17. 2015
  Wyświetleń: 12226
 18. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 11780
 19. Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.09.2018 dot. przetargu nieograniczonego nr ZP.I/KPW/2018.
  Wyświetleń: 11715
 20. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 10318
 21. Sieć Dalnie
  Wyświetleń: 10135
 22. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 9942
 23. 2016
  Wyświetleń: 9842
 24. Zarządzenie Nr. 5/2017 w sprawie przyznania wsparcia materialnego z okazji Świat Bożego Narodzenia pracownikom spółki w 2017 roku.
  Wyświetleń: 9411
 25. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Wyświetleń: 9129
 26. Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu. - Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 9002
 27. 2017
  Wyświetleń: 8836
 28. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 8791
 29. Organy Spółki
  Wyświetleń: 8578
 30. Orzeczenie o jakości wody Gogolin i Górażdże
  Wyświetleń: 8499
 31. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8417
 32. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.
  Wyświetleń: 8287
 33. Zarządzenie Nr. 16/2012 Anulowano
  Wyświetleń: 8096
 34. Zarządzenie Nr. 4/2017 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 7974
 35. Zarządzenie Nr. 19/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 7971
 36. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7674
 37. Kontrole zewnętrzne jednostki
  Wyświetleń: 7589
 38. Zakres Działalności
  Wyświetleń: 7483
 39. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 595205-N-2017 Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Wyświetleń: 7457
 40. Zarządzenie Nr. 3/2017 w sprawie powołania zespołu nadzorującego realizację zamówienia na podstawie art. 20 a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22.06.2016
  Wyświetleń: 7216
 41. Budynek socjalny w Gogolinie ul. Konopnicka - INSPEKTOR NADZORU
  Wyświetleń: 7192
 42. Oferty pracy
  Wyświetleń: 7149
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7136
 44. Orzeczenie o jakości wody Kamień Śląski
  Wyświetleń: 7101
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7009
 46. Zarządzenie Nr. 15/2012 w sprawie prac szczególnie niebezpiecznych obowiązujących w Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 6982
 47. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 6796
 48. Zestawienie ofert jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczących zamówienia pod nazwą "Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu".
  Wyświetleń: 6751
 49. Zarządzenie Nr. 20/2012 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 6574
 50. Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 6436
 51. Zarządzenie Nr. 2/2017 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 6423
 52. Zarządzenie Nr. 11/2013 w sprawie normatywnego czasu pracy na rok 2014
  Wyświetleń: 6292
 53. Lobbing
  Wyświetleń: 6219
 54. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu”.
  Wyświetleń: 6219
 55. Zarządzenie Nr. 1/2017 w sprawie wprowadzenia cennika usług świadczonych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 6113
 56. Zarządzenie Nr. 17/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji księgowania podatkowego
  Wyświetleń: 6033
 57. Zarządzenie Nr. 21/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 5993
 58. Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie normatywnego czasu pracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 5916
 59. Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
  Wyświetleń: 5897
 60. Zarządzenie Nr. 22/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 5830
 61. Zarządzenie Nr. 23/2012 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 5741
 62. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 5695
 63. Kapitał Spółki
  Wyświetleń: 5628
 64. Zarządzenie Nr. 1/2016 w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 5516
 65. Zarządzenie Nr. 18/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji przechowywania dokumentacji księgowo - podatkowej
  Wyświetleń: 5475
 66. Zarządzenie Nr. 6/2014 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 5475
 67. Zarządzenie Nr. 5/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Sektorowych Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 5432
 68. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5362
 69. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5289
 70. Zarządzenie Nr. 9/2014 w sprawie normatywnego czasu pracy na rok 2015
  Wyświetleń: 5249
 71. Zarządzenie Nr. 8/2014 w sprawie przyznania pracownikom nagrody
  Wyświetleń: 5242
 72. Państwowa Inspekcja Pracy
  Wyświetleń: 5231
 73. Zarządzenie Nr. 1/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników magazynu
  Wyświetleń: 5157
 74. Zarządzenie Nr. 3/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 5143
 75. Zarządzenie Nr. 7/2014 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 5066
 76. Zarządzenie Nr. 12/2013 w sprawie wprowadzenia cennika za przyjęcie odpadów na składowisko w 2014 roku
  Wyświetleń: 5019
 77. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4967
 78. Zarządzenie Nr. 2/2016 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 4967
 79. Grzegorz Michałowski
  Wyświetleń: 4933
 80. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4912
 81. Zarządzenie Nr. 3/2016 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników.
  Wyświetleń: 4850
 82. Uchwała Nr. 1/2017 w sprawie wprowadzenia cennika za przyjęcie odpadów na składowisko w 2018 roku
  Wyświetleń: 4831
 83. Zamówienia sektorowe
  Wyświetleń: 4810
 84. Zarządzenie Nr. 10/2014 w sprawie wprowadzenia cennika za przyjęcie odpadów na składowisko w 2014 roku.
  Wyświetleń: 4790
 85. Zarządzenie Nr. 9/2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej pracownikom Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4746
 86. Zarządzenie Nr. 7/2013 w sprawie pobierania i rozliczania zaliczek pieniężnych
  Wyświetleń: 4570
 87. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 4511
 88. Zarządzenie Nr. 3/2013 w sprawie przyznania nagrody rocznej pracownikom Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4408
 89. Oświadczenie celu poboru wody
  Wyświetleń: 4339
 90. Zarządzenie Nr. 10/2013 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 4269
 91. Sprzedaż mienia Spółki
  Wyświetleń: 4210
 92. Zarządzenie Nr. 6/2013 w sprawie dokonywania zakupów na rzecz spółki
  Wyświetleń: 4176
 93. Zarządzenie Nr. 1/2013 w sprawie wewnętrznej polityka antymobbingowej
  Wyświetleń: 4147
 94. Zarządzenie Nr. 2/2015 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 4093
 95. Zarządzenie Nr. 4/2016 w sprawie normatywnego czasu pracy na rok 2017
  Wyświetleń: 4079
 96. Zarządzenie Nr. 2/2014
  Wyświetleń: 4070
 97. Zarządzenie Nr. 14/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania
  Wyświetleń: 4065
 98. Zarządzenie Nr. 5/2013 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 4036
 99. Zarządzenie Nr. 3/2015 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 4030
 100. Zarządzenie Nr. 4/2013 w sprawie ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia zbiorów danych osobowych w Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie
  Wyświetleń: 4020
 101. Płukanie sieci w miejscowościach Malnia i Chorula
  Wyświetleń: 3924
 102. Protokół Kontroli PIP 2018 09 24
  Wyświetleń: 3876
 103. Zarządzenie Nr. 4/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej postępowania o nazwie: "Dostawa i montaż wirówki do odwodnienia komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Choruli".
  Wyświetleń: 3851
 104. Zarządzenie Nr. 1/2014 w sprawie terminów i zasad szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3791
 105. Zarządzenie Nr. 2/2013 w sprawie powołanie zakładowej komisji socjalnej
  Wyświetleń: 3776
 106. Zarządzenie Nr. 3/2012 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory
  Wyświetleń: 3744
 107. Zarządzenie Nr. 1/2012 w sprawie zasad prania i konserwacji odzieży roboczej w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3591
 108. Zarządzenie Nr. 2/2012 w sprawie terminów i zasad szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3568
 109. Zarządzenie Nr. 12/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji
  Wyświetleń: 3392
 110. 2021
  Wyświetleń: 3363
 111. Zarządzenie Nr. 7/2012 w sprawie ustalenia progu istotności
  Wyświetleń: 3290
 112. Zarządzenie Nr. 6/2012 w sprawie zasad(polityki) rachunkowości
  Wyświetleń: 3280
 113. Zarządzenie Nr. 10/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kasowej
  Wyświetleń: 3277
 114. Zarządzenie Nr. 11/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych
  Wyświetleń: 3270
 115. Zarządzenie Nr. 13/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji magazynowej
  Wyświetleń: 3213
 116. Zarządzenie Nr. 4/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 3160
 117. Zarządzenie Nr. 8/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji windykacji należności
  Wyświetleń: 3143
 118. Zamówienia powyżej 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 3135
 119. Zarządzenie Nr. 5/2012 w sprawie dopłat do wczasów, koloni i obozów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 3102
 120. Zarządzenie Nr. 9/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji gospodarowania środkami trwałymi
  Wyświetleń: 3040
 121. Powyżej 130 tyś. zł
  Wyświetleń: 2955
 122. Do 130 tyś. zł
  Wyświetleń: 2951
 123. Regulamin korzystanie z terenu przy fontannie oraz z fontanny miejskiej
  Wyświetleń: 2934
 124. Awaria pompowni strefowej wody ul.Wojaka Polskiego
  Wyświetleń: 2913
 125. Przetarg na sprzedaż pojazdów 31-10-2017
  Wyświetleń: 2679
 126. Zarządzenie Nr. 8/2013 w sprawie zasad przydzielania pracownikom zatrudnionym w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o. środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej
  Wyświetleń: 2560
 127. Zarządzenia
  Wyświetleń: 2557
 128. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2373
 129. BOK kasa zmiana adresu
  Wyświetleń: 2343
 130. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2330
 131. 17.12.2020 Ogłoszenie - Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Gogolinie przy ul. Ligonia.
  Wyświetleń: 2274
 132. Dnia 14.08.2020 – Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.- będzie nieczynne
  Wyświetleń: 2194
 133. Awaria pompowni strefowej wody ul.Wojaka Polskiego
  Wyświetleń: 1848
 134. SUW Gogolin
  Wyświetleń: 1732
 135. 2019
  Wyświetleń: 1702
 136. 2018
  Wyświetleń: 1667
 137. 2020
  Wyświetleń: 1634
 138. Opracowanie i porównanie Techniczno-Ekonomicznych rozwiązań gospodarki ściekowej dla aglomeracji Gogolin
  Wyświetleń: 1549
 139. Płatności bezgotówkowe.
  Wyświetleń: 1322
 140. Sieć Gogolin
  Wyświetleń: 1071
 141. Analizy Wody
  Wyświetleń: 652
 142. Analizy Wody
  Wyświetleń: 649
 143. Nowe Umowe
  Wyświetleń: 592
 144. Zasady obsługi klientów w czasie pandemii
  Wyświetleń: 577
 145. Zarządzenie Nr.5.2021
  Wyświetleń: 576
 146. Regulamin funkcjonowania PSZOK
  Wyświetleń: 569
 147. Uchwała Zarządu Nr.5/2021
  Wyświetleń: 568
 148. PRACOWNIK GOSPODACZY/ ŁADOWACZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
  Wyświetleń: 514
 149. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 355