Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
250574177333144143373362624864000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5360179282306916378771118628382592178912743234382177223071
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00046237185143130340136268414224
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 27085
 2. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 18004
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 15913
 4. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 13058
 5. 2018
  Wyświetleń: 9986
 6. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy oleju napędowego na potrzeby własne nr 607818-N-2018 z dnia 2018-08-23
  Wyświetleń: 9622
 7. Taryfy woda i ścieki na lata 2018-2021
  Wyświetleń: 8994
 8. Sieć Kamień Śląski
  Wyświetleń: 8700
 9. Oferta pracy Elektryk-automatyk
  Wyświetleń: 8632
 10. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 8297
 11. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 7068
 12. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7010
 13. 2012
  Wyświetleń: 6954
 14. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Wyświetleń: 6875
 15. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 6732
 16. Sieć Gogolin
  Wyświetleń: 6720
 17. 2015
  Wyświetleń: 6664
 18. Analizy Wody
  Wyświetleń: 6647
 19. 2013
  Wyświetleń: 6637
 20. Zarządzenie Nr. 5/2017 w sprawie przyznania wsparcia materialnego z okazji Świat Bożego Narodzenia pracownikom spółki w 2017 roku.
  Wyświetleń: 6159
 21. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 5846
 22. 2014
  Wyświetleń: 5660
 23. Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.09.2018 dot. przetargu nieograniczonego nr ZP.I/KPW/2018.
  Wyświetleń: 5574
 24. Zarządzenie Nr. 16/2012 Anulowano
  Wyświetleń: 5001
 25. Zarządzenie Nr. 19/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4886
 26. Zarządzenie Nr. 4/2017 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 4839
 27. Organy Spółki
  Wyświetleń: 4376
 28. Orzeczenie o jakości wody Gogolin i Górażdże
  Wyświetleń: 4273
 29. Zarządzenie Nr. 20/2012 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 4203
 30. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 3932
 31. 2016
  Wyświetleń: 3924
 32. Zarządzenie Nr. 3/2017 w sprawie powołania zespołu nadzorującego realizację zamówienia na podstawie art. 20 a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22.06.2016
  Wyświetleń: 3911
 33. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3906
 34. Kontrole zewnętrzne jednostki
  Wyświetleń: 3896
 35. Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 3874
 36. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3850
 37. Zarządzenie Nr. 15/2012 w sprawie prac szczególnie niebezpiecznych obowiązujących w Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3834
 38. Zakres Działalności
  Wyświetleń: 3630
 39. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 3567
 40. Zarządzenie Nr. 11/2013 w sprawie normatywnego czasu pracy na rok 2014
  Wyświetleń: 3307
 41. Sieć Dalnie
  Wyświetleń: 3304
 42. Zarządzenie Nr. 2/2017 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 3190
 43. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 3186
 44. Orzeczenie o jakości wody Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3178
 45. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3049
 46. Zarządzenie Nr. 17/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji księgowania podatkowego
  Wyświetleń: 2939
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2851
 48. Państwowa Inspekcja Pracy
  Wyświetleń: 2851
 49. Oświadczenie celu poboru wody
  Wyświetleń: 2790
 50. Zarządzenie Nr. 21/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2790
 51. Zarządzenie Nr. 23/2012 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 2692
 52. 2017
  Wyświetleń: 2657
 53. test
  Wyświetleń: 2612
 54. Zarządzenie Nr. 22/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2598
 55. Budynek socjalny w Gogolinie ul. Konopnicka - INSPEKTOR NADZORU
  Wyświetleń: 2491
 56. Protokół Kontroli PIP 2018 09 24
  Wyświetleń: 2445
 57. Zarządzenie Nr. 1/2017 w sprawie wprowadzenia cennika usług świadczonych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2410
 58. Płukanie sieci w miejscowościach Malnia i Chorula
  Wyświetleń: 2374
 59. Zarządzenie Nr. 18/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji przechowywania dokumentacji księgowo - podatkowej
  Wyświetleń: 2356
 60. Grzegorz Michałowski
  Wyświetleń: 2350
 61. Lobbing
  Wyświetleń: 2314
 62. Zarządzenie Nr. 6/2014 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 2281
 63. Oferty pracy
  Wyświetleń: 2267
 64. Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu. - Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 2262
 65. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 2258
 66. Zarządzenie Nr. 5/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Sektorowych Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2197
 67. Zarządzenie Nr. 1/2016 w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2192
 68. Zarządzenie Nr. 9/2014 w sprawie normatywnego czasu pracy na rok 2015
  Wyświetleń: 2152
 69. Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie normatywnego czasu pracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 2149
 70. Zarządzenie Nr. 2/2016 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 1975
 71. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.
  Wyświetleń: 1865
 72. Zarządzenie Nr. 8/2014 w sprawie przyznania pracownikom nagrody
  Wyświetleń: 1860
 73. Kapitał Spółki
  Wyświetleń: 1856
 74. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1837
 75. Zarządzenie Nr. 3/2016 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników.
  Wyświetleń: 1830
 76. Zarządzenie Nr. 7/2014 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 1810
 77. Zarządzenie Nr. 12/2013 w sprawie wprowadzenia cennika za przyjęcie odpadów na składowisko w 2014 roku
  Wyświetleń: 1796
 78. Zarządzenie Nr. 3/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1788
 79. Zarządzenie Nr. 1/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników magazynu
  Wyświetleń: 1738
 80. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1733
 81. Zarządzenie Nr. 10/2014 w sprawie wprowadzenia cennika za przyjęcie odpadów na składowisko w 2014 roku.
  Wyświetleń: 1701
 82. Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
  Wyświetleń: 1664
 83. Zarządzenie Nr. 9/2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej pracownikom Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1642
 84. Zarządzenie Nr. 3/2013 w sprawie przyznania nagrody rocznej pracownikom Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1636
 85. Zestawienie ofert jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczących zamówienia pod nazwą "Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu".
  Wyświetleń: 1611
 86. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1556
 87. Uchwała Nr. 1/2017 w sprawie wprowadzenia cennika za przyjęcie odpadów na składowisko w 2018 roku
  Wyświetleń: 1554
 88. Zarządzenie Nr. 7/2013 w sprawie pobierania i rozliczania zaliczek pieniężnych
  Wyświetleń: 1459
 89. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1422
 90. Zarządzenie Nr. 1/2013 w sprawie wewnętrznej polityka antymobbingowej
  Wyświetleń: 1370
 91. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1338
 92. Zarządzenie Nr. 14/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania
  Wyświetleń: 1279
 93. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 595205-N-2017 Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Wyświetleń: 1095
 94. Zarządzenie Nr. 10/2013 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 1091
 95. Zarządzenie Nr. 1/2014 w sprawie terminów i zasad szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1078
 96. Zarządzenie Nr. 3/2015 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 1068
 97. Zarządzenie Nr. 6/2013 w sprawie dokonywania zakupów na rzecz spółki
  Wyświetleń: 1028
 98. Zarządzenie Nr. 2/2013 w sprawie powołanie zakładowej komisji socjalnej
  Wyświetleń: 1007
 99. Zarządzenie Nr. 5/2013 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 1004
 100. Zarządzenie Nr. 4/2016 w sprawie normatywnego czasu pracy na rok 2017
  Wyświetleń: 980
 101. Zarządzenie Nr. 4/2013 w sprawie ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia zbiorów danych osobowych w Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie
  Wyświetleń: 974
 102. Zarządzenie Nr. 2/2015 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 958
 103. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu”.
  Wyświetleń: 942
 104. Zarządzenie Nr. 2/2014
  Wyświetleń: 932
 105. Zarządzenie Nr. 1/2012 w sprawie zasad prania i konserwacji odzieży roboczej w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 922
 106. Przetarg na sprzedaż pojazdów 31-10-2017
  Wyświetleń: 908
 107. Zarządzenie Nr. 2/2012 w sprawie terminów i zasad szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 908
 108. Zarządzenie Nr. 3/2012 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory
  Wyświetleń: 897
 109. Regulamin korzystanie z terenu przy fontannie oraz z fontanny miejskiej
  Wyświetleń: 861
 110. Zarządzenie Nr. 12/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji
  Wyświetleń: 675
 111. Zarządzenie Nr. 10/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kasowej
  Wyświetleń: 618
 112. Zarządzenie Nr. 11/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych
  Wyświetleń: 615
 113. Zarządzenie Nr. 4/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej postępowania o nazwie: "Dostawa i montaż wirówki do odwodnienia komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Choruli".
  Wyświetleń: 598
 114. Zarządzenie Nr. 9/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji gospodarowania środkami trwałymi
  Wyświetleń: 577
 115. Zarządzenie Nr. 13/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji magazynowej
  Wyświetleń: 569
 116. Zarządzenie Nr. 7/2012 w sprawie ustalenia progu istotności
  Wyświetleń: 564
 117. Zarządzenie Nr. 6/2012 w sprawie zasad(polityki) rachunkowości
  Wyświetleń: 557
 118. Zarządzenie Nr. 5/2012 w sprawie dopłat do wczasów, koloni i obozów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 548
 119. Zarządzenia
  Wyświetleń: 535
 120. Zarządzenie Nr. 4/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 530
 121. Zarządzenie Nr. 8/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji windykacji należności
  Wyświetleń: 522
 122. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 435
 123. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 411
 124. Zarządzenie Nr. 8/2013 w sprawie zasad przydzielania pracownikom zatrudnionym w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o. środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej
  Wyświetleń: 340
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  kpwgogolin
  odwiedzin: 1338
Dane adresowe:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
47 - 320 Gogolin
ul. Ligonia 15
NIP:756-000-43-85

Dane kontaktowe:

tel.: 77 466 63 58
e-mail: sekretariat@kpwgogolin.pl
strona www: kpwgogolin.pl

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych – Izabela Krauze
tel. 536 817 854
e-mail:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×