Przejdź do treści strony
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
129731254114914000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
25057417733314414337310613854310864976013494152821111615329
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5360179282306916378771118628382592178912743234382177223071
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00046237185143130340136268414224
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 34890
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 28328
 3. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 22357
 4. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 16138
 5. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 12274
 6. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy oleju napędowego na potrzeby własne nr 607818-N-2018 z dnia 2018-08-23
  Wyświetleń: 11969
 7. 2018
  Wyświetleń: 11215
 8. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 11053
 9. 2012
  Wyświetleń: 11021
 10. Oferta pracy Elektryk-automatyk
  Wyświetleń: 10888
 11. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 10463
 12. 2013
  Wyświetleń: 10449
 13. Taryfy woda i ścieki na lata 2018-2021
  Wyświetleń: 10075
 14. Sieć Kamień Śląski
  Wyświetleń: 9802
 15. 2014
  Wyświetleń: 9460
 16. Analizy Wody
  Wyświetleń: 8263
 17. Sieć Gogolin
  Wyświetleń: 8234
 18. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7765
 19. 2015
  Wyświetleń: 7535
 20. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Wyświetleń: 7318
 21. Zarządzenie Nr. 5/2017 w sprawie przyznania wsparcia materialnego z okazji Świat Bożego Narodzenia pracownikom spółki w 2017 roku.
  Wyświetleń: 6703
 22. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 6604
 23. Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.09.2018 dot. przetargu nieograniczonego nr ZP.I/KPW/2018.
  Wyświetleń: 6540
 24. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6018
 25. Zarządzenie Nr. 16/2012 Anulowano
  Wyświetleń: 5471
 26. Zarządzenie Nr. 19/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 5350
 27. Zarządzenie Nr. 4/2017 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 5328
 28. Organy Spółki
  Wyświetleń: 5306
 29. Orzeczenie o jakości wody Gogolin i Górażdże
  Wyświetleń: 4893
 30. 2016
  Wyświetleń: 4829
 31. Kontrole zewnętrzne jednostki
  Wyświetleń: 4712
 32. Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 4639
 33. Zarządzenie Nr. 20/2012 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 4637
 34. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4593
 35. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4579
 36. Sieć Dalnie
  Wyświetleń: 4433
 37. Zakres Działalności
  Wyświetleń: 4427
 38. Zarządzenie Nr. 3/2017 w sprawie powołania zespołu nadzorującego realizację zamówienia na podstawie art. 20 a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22.06.2016
  Wyświetleń: 4392
 39. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4345
 40. Zarządzenie Nr. 15/2012 w sprawie prac szczególnie niebezpiecznych obowiązujących w Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4291
 41. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.
  Wyświetleń: 4247
 42. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 3968
 43. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3835
 44. Orzeczenie o jakości wody Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3795
 45. Zarządzenie Nr. 11/2013 w sprawie normatywnego czasu pracy na rok 2014
  Wyświetleń: 3764
 46. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3722
 47. Zarządzenie Nr. 2/2017 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 3717
 48. Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu. - Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 3700
 49. 2017
  Wyświetleń: 3604
 50. Budynek socjalny w Gogolinie ul. Konopnicka - INSPEKTOR NADZORU
  Wyświetleń: 3538
 51. Zarządzenie Nr. 17/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji księgowania podatkowego
  Wyświetleń: 3405
 52. Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie normatywnego czasu pracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 3340
 53. Państwowa Inspekcja Pracy
  Wyświetleń: 3274
 54. Zarządzenie Nr. 21/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3272
 55. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 595205-N-2017 Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Wyświetleń: 3252
 56. Oferty pracy
  Wyświetleń: 3217
 57. Zarządzenie Nr. 23/2012 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 3115
 58. Oświadczenie celu poboru wody
  Wyświetleń: 3083
 59. Lobbing
  Wyświetleń: 3051
 60. Zarządzenie Nr. 22/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3039
 61. Grzegorz Michałowski
  Wyświetleń: 2930
 62. Zestawienie ofert jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczących zamówienia pod nazwą "Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu".
  Wyświetleń: 2892
 63. Zarządzenie Nr. 1/2017 w sprawie wprowadzenia cennika usług świadczonych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2840
 64. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2789
 65. Zarządzenie Nr. 18/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji przechowywania dokumentacji księgowo - podatkowej
  Wyświetleń: 2769
 66. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 2757
 67. Zarządzenie Nr. 6/2014 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 2757
 68. Zarządzenie Nr. 5/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Sektorowych Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2695
 69. Kapitał Spółki
  Wyświetleń: 2681
 70. Płukanie sieci w miejscowościach Malnia i Chorula
  Wyświetleń: 2678
 71. Zarządzenie Nr. 1/2016 w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2646
 72. Zarządzenie Nr. 9/2014 w sprawie normatywnego czasu pracy na rok 2015
  Wyświetleń: 2639
 73. Protokół Kontroli PIP 2018 09 24
  Wyświetleń: 2636
 74. Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
  Wyświetleń: 2594
 75. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2540
 76. Zarządzenie Nr. 2/2016 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 2399
 77. Zarządzenie Nr. 8/2014 w sprawie przyznania pracownikom nagrody
  Wyświetleń: 2355
 78. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2307
 79. Zarządzenie Nr. 12/2013 w sprawie wprowadzenia cennika za przyjęcie odpadów na składowisko w 2014 roku
  Wyświetleń: 2281
 80. Zarządzenie Nr. 3/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2277
 81. Zarządzenie Nr. 7/2014 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 2276
 82. Zarządzenie Nr. 3/2016 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników.
  Wyświetleń: 2248
 83. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2233
 84. Zarządzenie Nr. 1/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników magazynu
  Wyświetleń: 2222
 85. Zarządzenie Nr. 10/2014 w sprawie wprowadzenia cennika za przyjęcie odpadów na składowisko w 2014 roku.
  Wyświetleń: 2185
 86. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2169
 87. Zarządzenie Nr. 9/2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej pracownikom Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2125
 88. Zarządzenie Nr. 3/2013 w sprawie przyznania nagrody rocznej pracownikom Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2046
 89. Uchwała Nr. 1/2017 w sprawie wprowadzenia cennika za przyjęcie odpadów na składowisko w 2018 roku
  Wyświetleń: 2013
 90. Zarządzenie Nr. 7/2013 w sprawie pobierania i rozliczania zaliczek pieniężnych
  Wyświetleń: 1947
 91. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu”.
  Wyświetleń: 1809
 92. Zarządzenie Nr. 1/2013 w sprawie wewnętrznej polityka antymobbingowej
  Wyświetleń: 1757
 93. Zarządzenie Nr. 14/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania
  Wyświetleń: 1632
 94. Zarządzenie Nr. 10/2013 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 1588
 95. Zarządzenie Nr. 3/2015 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 1537
 96. Zarządzenie Nr. 6/2013 w sprawie dokonywania zakupów na rzecz spółki
  Wyświetleń: 1502
 97. Zarządzenie Nr. 5/2013 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 1493
 98. Zarządzenie Nr. 1/2014 w sprawie terminów i zasad szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1467
 99. Zarządzenie Nr. 4/2013 w sprawie ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia zbiorów danych osobowych w Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie
  Wyświetleń: 1456
 100. Zarządzenie Nr. 4/2016 w sprawie normatywnego czasu pracy na rok 2017
  Wyświetleń: 1456
 101. Zarządzenie Nr. 2/2014
  Wyświetleń: 1425
 102. Zarządzenie Nr. 2/2015 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 1405
 103. Zarządzenie Nr. 2/2013 w sprawie powołanie zakładowej komisji socjalnej
  Wyświetleń: 1391
 104. Regulamin korzystanie z terenu przy fontannie oraz z fontanny miejskiej
  Wyświetleń: 1340
 105. Przetarg na sprzedaż pojazdów 31-10-2017
  Wyświetleń: 1317
 106. Zarządzenie Nr. 1/2012 w sprawie zasad prania i konserwacji odzieży roboczej w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1279
 107. Zarządzenie Nr. 2/2012 w sprawie terminów i zasad szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1259
 108. Zarządzenie Nr. 3/2012 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory
  Wyświetleń: 1250
 109. Zarządzenie Nr. 4/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej postępowania o nazwie: "Dostawa i montaż wirówki do odwodnienia komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Choruli".
  Wyświetleń: 1082
 110. Zarządzenie Nr. 6/2012 w sprawie zasad(polityki) rachunkowości
  Wyświetleń: 1017
 111. Zarządzenie Nr. 12/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji
  Wyświetleń: 1016
 112. Zarządzenie Nr. 9/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji gospodarowania środkami trwałymi
  Wyświetleń: 929
 113. Zarządzenie Nr. 11/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych
  Wyświetleń: 926
 114. Zarządzenie Nr. 10/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kasowej
  Wyświetleń: 918
 115. Zarządzenie Nr. 7/2012 w sprawie ustalenia progu istotności
  Wyświetleń: 916
 116. Zarządzenie Nr. 13/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji magazynowej
  Wyświetleń: 911
 117. Zarządzenia
  Wyświetleń: 899
 118. Zarządzenie Nr. 5/2012 w sprawie dopłat do wczasów, koloni i obozów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 891
 119. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 890
 120. Zarządzenie Nr. 4/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 870
 121. Zarządzenie Nr. 8/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji windykacji należności
  Wyświetleń: 863
 122. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 836
 123. Zamówienia sektorowe
  Wyświetleń: 635
 124. Zarządzenie Nr. 8/2013 w sprawie zasad przydzielania pracownikom zatrudnionym w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o. środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej
  Wyświetleń: 619
 125. Zamówienia powyżej 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 595
 126. Sprzedaż mienia Spółki
  Wyświetleń: 594
 127. Opracowanie i porównanie Techniczno-Ekonomicznych rozwiązań gospodarki ściekowej dla aglomeracji Gogolin
  Wyświetleń: 225
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  kpwgogolin
  odwiedzin: 2169
Dane adresowe:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
47 - 320 Gogolin
ul. Ligonia 15
NIP:756-000-43-85

Dane kontaktowe:

tel.: 77 466 63 58
e-mail: sekretariat@kpwgogolin.pl
strona www: kpwgogolin.pl

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych – Izabela Krauze
tel. 536 817 854
e-mail: