Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2505741773331441433731061385431086497601349415282111164445
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5360179282306916378771118628382592178912743234382177223071
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00046237185143130340136268414224
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 31619
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 23821
 3. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 21182
 4. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 15402
 5. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy oleju napędowego na potrzeby własne nr 607818-N-2018 z dnia 2018-08-23
  Wyświetleń: 11265
 6. 2018
  Wyświetleń: 10828
 7. Oferta pracy Elektryk-automatyk
  Wyświetleń: 10450
 8. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 10135
 9. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 10096
 10. Taryfy woda i ścieki na lata 2018-2021
  Wyświetleń: 9641
 11. Sieć Kamień Śląski
  Wyświetleń: 9308
 12. 2012
  Wyświetleń: 9300
 13. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 9111
 14. 2013
  Wyświetleń: 8891
 15. 2014
  Wyświetleń: 7909
 16. Analizy Wody
  Wyświetleń: 7444
 17. Sieć Gogolin
  Wyświetleń: 7417
 18. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7396
 19. 2015
  Wyświetleń: 7177
 20. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Wyświetleń: 7133
 21. Zarządzenie Nr. 5/2017 w sprawie przyznania wsparcia materialnego z okazji Świat Bożego Narodzenia pracownikom spółki w 2017 roku.
  Wyświetleń: 6466
 22. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 6266
 23. Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.09.2018 dot. przetargu nieograniczonego nr ZP.I/KPW/2018.
  Wyświetleń: 6093
 24. Zarządzenie Nr. 16/2012 Anulowano
  Wyświetleń: 5276
 25. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 5228
 26. Zarządzenie Nr. 19/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 5147
 27. Zarządzenie Nr. 4/2017 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 5127
 28. Organy Spółki
  Wyświetleń: 4863
 29. Orzeczenie o jakości wody Gogolin i Górażdże
  Wyświetleń: 4640
 30. Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 4526
 31. Zarządzenie Nr. 20/2012 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 4450
 32. 2016
  Wyświetleń: 4426
 33. Kontrole zewnętrzne jednostki
  Wyświetleń: 4330
 34. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4255
 35. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4206
 36. Zarządzenie Nr. 3/2017 w sprawie powołania zespołu nadzorującego realizację zamówienia na podstawie art. 20 a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22.06.2016
  Wyświetleń: 4183
 37. Zarządzenie Nr. 15/2012 w sprawie prac szczególnie niebezpiecznych obowiązujących w Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4104
 38. Zakres Działalności
  Wyświetleń: 4072
 39. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4002
 40. Sieć Dalnie
  Wyświetleń: 3938
 41. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.
  Wyświetleń: 3778
 42. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 3639
 43. Zarządzenie Nr. 11/2013 w sprawie normatywnego czasu pracy na rok 2014
  Wyświetleń: 3548
 44. Orzeczenie o jakości wody Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3543
 45. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3429
 46. Zarządzenie Nr. 2/2017 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 3424
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3330
 48. Zarządzenie Nr. 17/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji księgowania podatkowego
  Wyświetleń: 3220
 49. Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie normatywnego czasu pracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 3178
 50. 2017
  Wyświetleń: 3172
 51. Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu. - Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 3141
 52. Budynek socjalny w Gogolinie ul. Konopnicka - INSPEKTOR NADZORU
  Wyświetleń: 3111
 53. Państwowa Inspekcja Pracy
  Wyświetleń: 3104
 54. Zarządzenie Nr. 21/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3074
 55. Oświadczenie celu poboru wody
  Wyświetleń: 2979
 56. Zarządzenie Nr. 23/2012 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 2942
 57. Zarządzenie Nr. 22/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2864
 58. Oferty pracy
  Wyświetleń: 2842
 59. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 595205-N-2017 Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Wyświetleń: 2766
 60. Lobbing
  Wyświetleń: 2699
 61. Zarządzenie Nr. 1/2017 w sprawie wprowadzenia cennika usług świadczonych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2667
 62. Grzegorz Michałowski
  Wyświetleń: 2645
 63. Zarządzenie Nr. 18/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji przechowywania dokumentacji księgowo - podatkowej
  Wyświetleń: 2586
 64. Płukanie sieci w miejscowościach Malnia i Chorula
  Wyświetleń: 2554
 65. Protokół Kontroli PIP 2018 09 24
  Wyświetleń: 2549
 66. Zarządzenie Nr. 6/2014 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 2547
 67. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 2534
 68. Zarządzenie Nr. 5/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Sektorowych Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2495
 69. Zestawienie ofert jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczących zamówienia pod nazwą "Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu".
  Wyświetleń: 2458
 70. Zarządzenie Nr. 1/2016 w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2440
 71. Zarządzenie Nr. 9/2014 w sprawie normatywnego czasu pracy na rok 2015
  Wyświetleń: 2431
 72. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2337
 73. Kapitał Spółki
  Wyświetleń: 2320
 74. Zarządzenie Nr. 2/2016 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 2216
 75. Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
  Wyświetleń: 2209
 76. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2160
 77. Zarządzenie Nr. 8/2014 w sprawie przyznania pracownikom nagrody
  Wyświetleń: 2139
 78. Zarządzenie Nr. 7/2014 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 2082
 79. Zarządzenie Nr. 3/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2063
 80. Zarządzenie Nr. 12/2013 w sprawie wprowadzenia cennika za przyjęcie odpadów na składowisko w 2014 roku
  Wyświetleń: 2052
 81. Zarządzenie Nr. 3/2016 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników.
  Wyświetleń: 2052
 82. Zarządzenie Nr. 1/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników magazynu
  Wyświetleń: 2040
 83. Zarządzenie Nr. 10/2014 w sprawie wprowadzenia cennika za przyjęcie odpadów na składowisko w 2014 roku.
  Wyświetleń: 1989
 84. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1945
 85. Zarządzenie Nr. 9/2013 w sprawie przyznania pomocy finansowej pracownikom Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1917
 86. Zarządzenie Nr. 3/2013 w sprawie przyznania nagrody rocznej pracownikom Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1888
 87. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1826
 88. Uchwała Nr. 1/2017 w sprawie wprowadzenia cennika za przyjęcie odpadów na składowisko w 2018 roku
  Wyświetleń: 1786
 89. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1745
 90. Zarządzenie Nr. 7/2013 w sprawie pobierania i rozliczania zaliczek pieniężnych
  Wyświetleń: 1733
 91. Zarządzenie Nr. 1/2013 w sprawie wewnętrznej polityka antymobbingowej
  Wyświetleń: 1608
 92. Zarządzenie Nr. 14/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania
  Wyświetleń: 1505
 93. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu”.
  Wyświetleń: 1414
 94. Zarządzenie Nr. 10/2013 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 1353
 95. Zarządzenie Nr. 3/2015 w sprawie posiłków profilaktycznych dla pracowników
  Wyświetleń: 1344
 96. Zarządzenie Nr. 1/2014 w sprawie terminów i zasad szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1318
 97. Zarządzenie Nr. 5/2013 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 1280
 98. Zarządzenie Nr. 6/2013 w sprawie dokonywania zakupów na rzecz spółki
  Wyświetleń: 1280
 99. Zarządzenie Nr. 4/2013 w sprawie ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia zbiorów danych osobowych w Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie
  Wyświetleń: 1257
 100. Zarządzenie Nr. 2/2013 w sprawie powołanie zakładowej komisji socjalnej
  Wyświetleń: 1239
 101. Zarządzenie Nr. 4/2016 w sprawie normatywnego czasu pracy na rok 2017
  Wyświetleń: 1230
 102. Zarządzenie Nr. 2/2014
  Wyświetleń: 1213
 103. Zarządzenie Nr. 2/2015 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
  Wyświetleń: 1200
 104. Przetarg na sprzedaż pojazdów 31-10-2017
  Wyświetleń: 1130
 105. Zarządzenie Nr. 1/2012 w sprawie zasad prania i konserwacji odzieży roboczej w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1130
 106. Zarządzenie Nr. 2/2012 w sprawie terminów i zasad szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1112
 107. Regulamin korzystanie z terenu przy fontannie oraz z fontanny miejskiej
  Wyświetleń: 1104
 108. Zarządzenie Nr. 3/2012 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory
  Wyświetleń: 1100
 109. Zarządzenie Nr. 4/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej postępowania o nazwie: "Dostawa i montaż wirówki do odwodnienia komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Choruli".
  Wyświetleń: 874
 110. Zarządzenie Nr. 12/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji
  Wyświetleń: 870
 111. Zarządzenie Nr. 6/2012 w sprawie zasad(polityki) rachunkowości
  Wyświetleń: 852
 112. Zarządzenie Nr. 11/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych
  Wyświetleń: 791
 113. Zarządzenie Nr. 10/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kasowej
  Wyświetleń: 788
 114. Zarządzenie Nr. 9/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji gospodarowania środkami trwałymi
  Wyświetleń: 769
 115. Zarządzenie Nr. 7/2012 w sprawie ustalenia progu istotności
  Wyświetleń: 762
 116. Zarządzenie Nr. 13/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji magazynowej
  Wyświetleń: 756
 117. Zarządzenie Nr. 5/2012 w sprawie dopłat do wczasów, koloni i obozów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 754
 118. Zarządzenie Nr. 4/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 726
 119. Zarządzenia
  Wyświetleń: 725
 120. Zarządzenie Nr. 8/2012 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji windykacji należności
  Wyświetleń: 714
 121. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 697
 122. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 647
 123. Zarządzenie Nr. 8/2013 w sprawie zasad przydzielania pracownikom zatrudnionym w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o. środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej
  Wyświetleń: 469
 124. Zamówienia sektorowe
  Wyświetleń: 330
 125. Zamówienia powyżej 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 250
 126. Sprzedaż mienia Spółki
  Wyświetleń: 247
 127. Opracowanie i porównanie Techniczno-Ekonomicznych rozwiązań gospodarki ściekowej dla aglomeracji Gogolin
  Wyświetleń: 90
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  kpwgogolin
  odwiedzin: 1745
Dane adresowe:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
47 - 320 Gogolin
ul. Ligonia 15
NIP:756-000-43-85

Dane kontaktowe:

tel.: 77 466 63 58
e-mail: sekretariat@kpwgogolin.pl
strona www: kpwgogolin.pl

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych – Izabela Krauze
tel. 536 817 854
e-mail:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×