Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin korzystanie z terenu przy fontannie oraz z fontanny miejskiej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU PRZY FONTANNIE
ORAZ Z FONTANNY MIEJSKIEJ

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z fontanny. Fontanna udostępniania jest do użytku publicznego codziennie w celach wypoczynku i rekreacji. Każdy powinien zachowywać się w taki sposób aby nie zagrażał i nie szkodził innym

W trosce o zachowanie ładu, porządku i spokoju, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie wokół fontanny zabrania się:

 1. zatykania dysz fontanny,
 2. wprowadzania na teren fontanny zwierząt,
 3. wjeżdżania na płytę fontanny rowerami, deskorolkami, wrotkami, łyżworolkami, itp.,
 4. pozostawiania dzieci do lat 10 bez opieki,
 5. picia wody z fontanny,
 6. kąpieli i mycia się w fontannie,
 7. biegania w obrębie fontanny,
 8. wnoszenia w pobliże fontanny materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, pirotechnicznych i innych substancji niebezpiecznych, środków odurzających oraz środków czystości,
 9. spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym,
 10. używania środków odurzających i przebywania pod wpływem środków odurzających,
 11. zaśmiecania i zanieczyszczania fontanny,
 12. manipulowania przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych znajdujących się na terenie
  przy fontannie oraz w niecce fontanny,
 13. niszczenia i uszkadzania roślinności,
 14. zakłócania spokoju i porządku publicznego,
 15. niszczenia elementów małej architektury,
 16. umieszczania tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń.

Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłaszać zarządcy terenu:


Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.

Telefon: 774666358, 774260053 lub w Biurze Obsługi Klienta ul. Strzelecka 15 Gogolin