Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 595205-N-2017 Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Ogłoszenie nr 500036660-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.

Gogolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595205-N-2017
Data: 29.09.2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 16144428400000, ul. ul. Ligonia  15, 47320   Gogolin, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 466 63 27, e-mail przetargi@kpwgogolin.pl, faks 77 466 62 32.
Adres strony internetowej (url): www.kpwgogolin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Kryteria - Znaczenie cena ofertowa brutto - 80 okres gwarancji jakości -20
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria - Znaczenie cena ofertowa brutto - 60 okres gwarancji jakości - 40